Asistență socială

ACTE NECESARE PENTRU AJUTORUL DE INCALZIRE 2016 – 2017

Conditii:

– Venit/Pers < 615 lei

– Teren total intravilan max. 2000 mp

– Locuinta proprietate

Acte necesare:

– cerere si declaratie tip de la sediul primariei

– acte de stare civila pentru toti membrii familiei

– adeverinte de salariat cu salariul net + tichete de masa, pentru ultima luna

– cupon de pensie, somaj, veteran, etc. pentru ultima luna

– pentru persoanele ce detin autoturis, copie dupa ultima carte de identitate

– adeverinta de la Trezoreria Bicaz pentru persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri

 

ACTE NECESARE PENTRU ALOCATIA DE STAT

– certificat de nastere original si copie

– CI/BI parinti

– extras de cont bancar in cazul in care se opteaza pentru virarea banilor in cont bancar

– pentru copii nascuti in strainatate, declaratie notariala ambii parinti ca nu au beneficiat de alocatie in tara respectiva

 

ACTE NECESARE PENTRU ACORDAREA ALOCATIEI PENTRU SUSTINEREA FAMILIEI

– cerere si declaratie tip de la sediul primariei

– acte de stare civila pentru toti membrii familiei

– adeverinte de salariat cu salariul net + tichete de masa, pentru ultima luna

– cupon de pensie, somaj, veteran, etc. pentru ultima luna

– pentru persoanele ce detin autoturis, copie dupa ultima carte de identitate

– adeverinta de la Trezoreria Bicaz pentru persoanele apte de munca care nu realizeaza venituri

– adeverinta de elev pentru copii cu varsta scolara

Skip to content