Lista funcțiilor posturilor ocupate din cadrul primăriei Tarcău ce intră în categoria personalului plătit din fonduri publice, a salariilor de baza, a sporurilor și a altor drepturi în bani, aflate în plată la data de 31.03.2018, conform HCL nr. 2 din 31.01.2018

Sari la conținut